Ki sa ki New York State Wallet ?

Bati sou siksè Excelsior Pass ak Excelsior Pass Plus - yon kopi dijital ki an sekirite dosye vaksinasyon COVID-19 ou oswa rezilta tès negatif - New York State Wallet se yon aplikasyon mobil ki an sekirite, san danje epi gratis ki disponib nan plis pase 10 lang. Soti nan kalifikasyon vaksinasyon ki fè konfyans yo rive vizite Pak Eta Nouyòk yo, NYS Wallet bay yon sèl kote ki pratik pou ajoute pas dijital Eta a, lisans, ak dosye pou aksè rapid ak fasil.

NYS Wallet ranfòse angajman New York pou transfòme fason li ofri sèvis pou rezidan ak vizitè li yo ak teknoloji modèn, aksesib ak inovatè.  

New York dedye a kontinye vwayaj dijital li, ak plis pase, lisans ak dosye k ap vini!
Logo bous ak yon background ble fonse

Kisa New York State Wallet ka fè pou Ou Pas ki disponib pou telechaje jodi a

APRANN PLIS SOU NYS WALLET
Sekirite & Konfidansyalite
Done ou yo prive epi an sekirite. Done pèsonèl ou yo p ap itilize pou rezon lavant oswa maketing oswa pataje ak yon twazyèm pati, lòt pase pou objektif la sèlman pou valide pas ou yo.